Föreningsinformation

Startsidan

klicka här

WOODPECKERS - en ideell förening för aktiva seniorer.

Föreningen Woodpeckers, som för närvarande har ett 45-tal medlemmar, sysslar med träslöjd och hobbysnickerier. För oss, liksom för många andra, innebär pensioneringen många möjligheter att förverkliga våra ambitioner, ta itu med en hobby och utöka vårt sociala nätverk. Detta har man möjlighet att göra hos Föreningen Woodpeckers som sedan många år, med kommunens aktiva stöd, bedriver sin verksamhet här nere på Näset.

 

Vi träffas gruppvis en dag i veckan under fyra timmar i verkstaden vid äldreboendet St. Knut i Falsterbo. Verkstaden är utrustad med kvalificerade maskiner och verktyg.

 

Vad vi gör är i stort sett upp till var och en, allt ifrån enkla föremål till kvalificerad heminredning som t.ex. ett väggskåp. Det är snickeriarbetet som är det centrala i Woodpeckers verksamhet men lika uppskattat är den sociala samvaron. Vid den gemensamma kafferasten diskuteras alla möjliga aktualiteter och små och stora problem löses.

 

Vår verksamhet finansieras genom medlemsavgifter.

 

Att bli medlem

För att bli medlem i föreningen krävs att du är pensionär, bosatt i Vellinge kommun och har intresse för snickeri, slöjd samt social gemenskap. Man behöver inte ha någon större erfarenhet av slöjd – eller snickeriarbete, det är viktigare att ha ett genuint intresse för denna hobby.

 

Våra medlemmar arbetar i åtta grupper som var och en har sin fasta tid varje vecka. Vår medlemsavgift per termin är f.n. 300 kr.

Vi betalar också för det virke vi använder från föreningens gemensamma lager. Vi har i verkstaden en mycket kvalificerad och modern maskinpark med hyvlar, sågar, svarvar samt slip- och fräsmaskiner. Vi har också sociala arrangemang såsom en kulturell utflykt med partners i maj samt en gemensam höstmiddag för alla medlemmar.

Tycker du att detta skulle passa dina intressen vänligen tag kontakt med vår ordförande Greger Rosvall, telefon 070-6650129.

 

Medlemsförsäkring olycksfall

Föreningens medlemmar är olycksfallsförsäkrade inom ramen för Medborgarskolans gällande försäkringsavtal. Frågor betr. försäkringsavtalet besvaras av föreningens kassör.

 

 

Woodpeckers snickarlokal i Falsterbo

Ligger i anslutning till Vårdhemmet S:t Knut

Styrelse och kontakt

ORDFÖRANDE

Greger Rosvall, greger@familjen-rosvall.se, tele 070-665 01 29

 

SEKRETERARE

Christer Ohlsson, christer.l.ohlsson@telia.com, tele 040-47 01 71

 

KASSÖR

Britt Hallonsten, b.hallonsten@gmail.com  tele 040-47 09 49

Om du vill ha kontakt med oss,  skicka gärna ett mail, ett brev eller ring!

 

 

 

 

Vår postadress:

Föreningen Woodpeckers, c/o Christer Ohlsson, Stiltjevägen 4, 239 42 Falsterbo

 

 

 

 

Vår e-postadress:

info@sfwoodpeckers.se

 

 

Vårt bankkonto:

5679 330 157-8